Jazzdans

Jazzdans er en dansestil som normalt sett utføres i et relativt raskt tempo til kjente låter fra popmusikken. Jazzdansen har blitt påvirket fra mange kanter opp gjennom tidene, og er i stadig utvikling, også i dag.

Jazzdans har flere elementer og øvelser hvor de samme prinsippene og reglene er lagt til grunn som i klassisk ballett og moderne dans, som for eksempel grunnleggende plassering, tyngdekraft, balanse og bevegelse i rommet. Likhetene skyldes ønsket om å øke den tekniske standarden på danserne. Det som generelt sett skiller jazzdans fra ballett og moderne er at bevegelsene i jazzdans er relativt raskere i forhold til klassisk ballett. Men i noen tilfeller kan pedagogen også hente frem roligere musikk med myke bevegelser som uttrykker en følelse – en såkalt lyrisk jazzdans.

Typiske kjennetegn ved jazzdans


– Tyngdekraften er ned i gulvet: Til forskjell fra klassisk ballett bruker viet lavt tyngdepunkt i jazzdans. Derfor danser vi gjerne med bøy i knærne.
– Kraftige, attakkerende bevegelser (i motsetning til flyten i moderne dans). Dynamikken går gjerne fra det rolige og myke til det mer harde og brå uttrykket. 
– Isolasjoner av ulike kroppsdeler – gjerne for å understreke rytmen i musikken.

Jazzdans er en flott treningsform som også kan brukes til underholdning/showdans og som en selvstendig scenisk uttrykksform der koreografi, musikk og dans smelter sammen i en kunstnerisk helhet.

Jazzklassen

Klassen starter med oppvarming. Da gjør vi ulike øvelser hvor vi bøyer og strekker kroppen, som for eksempel plié (å bøye knærne) og tendú (å strekke på føttene). Etterpå følger ofte  styrkeøvelser og tøying. Deretter “går vi over gulvet” – gjerne parvis, som vil si å danse seg fra den ene siden av rommet og bort til den andre siden ved hjelp av ulike trinn og bevegelser. Til sist lærer elevene en dans/koreografi.

Målet med jazzklassen er å oppnå:

– God grunnleggende plassering og teknikk
– Styrke og smidighet
– Gode danseriske og dynamiske kvaliteter knyttet til ulike stilarter innenfor jazzdansen, enten de er raske eller lyriske
– Lære å utvikle god rytmesans. Musikken er en essensiell del av jazzklassen. Mye av gleden, inspirasjonen og energien i en jazzklasse oppstår i spenningsmomentet mellom bevegelsen og musikken. Eleven må lære å lytte til musikken og bevisst bruke den for å utvikle rytmesansen. En dyktig danser skal kunne leke med musikken på samme måte som en dyktig sanger fremfører en sang.
– God isolasjons- og koordinasjonsteknikk er viktig for å få frem jazzdansens egenart
– Det viktigste av alt er at eleven får utrykke sin danseglede gjennom dansen

Kursnivåene

Vi tilbyr kurs i jazzdans fra alderen 6 år og opp til og med voksen alder, i alt fra
nybegynnernivå til de som har lang danseerfaring (nivå 3).

Nybegynnerkursene

Nybegynnerkursene legger vekt på at elevene utvikler kroppskontroll og koordinasjon, i tillegg til det å utvikle rytmeforståelse – det å bruke kroppen som et rytmisk instrument. Det blir også lagt vekt på det å utvikle et danserisk uttrykk, og ikke minst å la eleven få utfolde sin danseglede gjennom musikken og dansen. Elevene vil blant annet lære basic jazzsteg, isoleringer av ulike kroppsdeler som hode, skuldre, armer og ben, og få en innføring i øvelsene hvor teknikken er lik for både klassisk ballett og moderne.

De øvrige nivåene

Etter hvert som alderen og kursnivået blir høyere vil klassene bli mer avansert i forhold til:
– Det rent dansetekniske – å videreutvikle teknikken innenfor jazzdansen
– Vi arbeider med å bedre forståelse for jazzdansen og uttrykke dens særegne kvaliteter
– Det å ta flere korreksjoner fra pedagog samtidig
– Lære mer avanserte trinnkombinasjoner
– Takle rytmeforskjeller/dynamikk – fra det rolige tempoet med myke bevegelser til det raske med harde bevegelser
– Koordinasjon og stadig retningsskifte i rommet