Hva du betaler for

Kursavgiften på Step In kommer en gang per semester.

Har du aktivitetskort fra Bergen Kommune danser du gratis hos oss.

Vi har forståelse for at den kan oppleves som høy, og ønsker derfor å opplyse om hva du betaler for, og evt hva som kommer i tillegg.

Hvert semester betaler du for 15 kursganger.

På barnekurs, eller kurs med høyt elevtall, er det både pedagog og assistent til stede i undervisningen.

Vi har begrenset antall plasser på kurs, slik at alle sees og får oppfølging.

Vi er tilgjengelig både på mail og telefon flere ganger i uken, og også tilstede med ekstra personell ved oppstart av semester.

På Step In har vi fokus på god kvalitet på danselærerene. Vi ansatter derfor i hovedsak lærere med dansepedagogisk utdanning, og de som ansettes uten dette følger vårt interne mentorprogram. Danselærerene har stor faglig kunnskap, er engasjerte og dedikerte i yrket sitt. Lærerene holder seg oppdatert på stilens utvikling, og flere deltar på workshops, kurs og seminar jevnlig.

For de yngste barna har skolen en egen fagplan som undervisningen følger. For de eldste elevene tilrettelegger pedagogen undervisning for å gi best utvikling for gruppen.

Ved Step In vil man kunne delta på kurs i mange stiler, og på flere nivå; fra nybegynner til avansert, alt med en helhetstanke for å gi mest mulig mestring, glede og progresjon for eleven.

Skolen setter opp forestillinger jevnlig, og alle elever får delta på forestillinger i proffesjonell skala.  Annethvert år i Grieghallen, og resterende år i Fana Kulturhus, eller julevising på Langhaugen vgs. Ved forestillinger betaler man ikke ekstra for ekstraøvinger. Kostymer er i hovedsak dekket av skolen.

Vi har ingen foreldreinnsats på Step In; du trenger ikke selge lodd, delta på dugnad, bake kaker eller sy kostymer. Du trenger kun levere barnet ditt på trening.

Utgifter som kommer i tillegg til kursavgiften:

Treningstøy: Som i andre idretter må man ha på seg treningstøy. I jazz, street stiler og moderne kan man bruke tøy man har. I klassisk ballett vil man, når man kommer litt opp i nivå, måtte kjøpe ballettdrakt og sko.

Billetter til forestilling: Når vi setter opp forestillinger må foreldre kjøpe billetter. Vi forsøker til en hver tid å holde billettprisene nede, og tilbyr også gode rabatter for dem som danser på flere forestillinger. Billettsalget dekker husleie av forestillingslokaler, innleid proffesjonelle aktører på lyd/lys teknikk, regi, andre produksjonskostnader og lønn til alle pedagoger og assistenter som er på jobb. Vi er alltid godt bemannet under forestillinger for å gi elevene en god opplevelse, og for å ha trygge rammer rundt en produksjon med så mange deltagere.

Kostymeavgift: Ved våre største forestillinger kommer det kostymeavgift på 50kr i tillegg til kursavgiften. Dette for å bidra til å dekke transport, rens, vedlikehold og innkjøp av kostymer.

Som elev på Step In Dansestudio blir du en del av ett aktivt og inkluderende dansemiljø, med rundt 1000 elever fordelt på alle våre kurs. Det er muligheter for å delta på sommerskole, workshops og forestillinger, og vi jobber hele tiden for å være ett trygt og inspirerende miljø for barn og ungdom.