Priser

PÅMELDING til kursene er bindende. (Se nederst for regler for avmelding)

Betaling av kursavgiften skjer enten via forhåndspåmeldingen på nett (registrerte elever), eller faktura tilsendt ved påmelding.

Kursene går over 15 uker hvert semester. For hvert kurs man er meldt på betaler man for 15 ganger.

Man er kun påmeldt for ett semester om gangen.

Prisene under gjelder for ett semester.

Pris

Prisene gjelder f.o.m vårsemester 2024:

1 x 45/60 min: 2350,-

1 x 75 min: 2.650,-

Dersom du/familien går på flere kurs hos oss vil dere oppnå ett pristak, kalt “Tren så mye du vil”, Enkel eller familie.

Tren så mye du vil for enkeltpersoner: 7200,-

Tren så mye du vil for hele familien: 7400,-

Deltagere som når taket må likevel melde seg på ønskede kurs.

Det er ikke mulig å melde seg på kurs etter høstferien.

ELEVSTIPEND:

Hvert semester deler vi ut ett elevstipend. Stipendet er for elever fra 13 år, som ønsker å utvikle seg ekstra. Mottaker av stipend betaler 1 kursavgift (kr.2350), men kan videre danse gratis på så mange klasser man ønsker det semesteret. Eleven må være elev ved skolen minimum ett semester før søknad. Søknad sendes til kontakt@stepindansestudio.no og må inneholde navn, alder, kort om danseerfaring og videre planer for dansen. Søknadsfrist 15.januar 2024.

AKTIVITETSKORT:

Vi samarbeider også i 2024 med Aktivitetskortet fra Bergen Kommune, og brukere av dette danser gratis ved Step In Dansestudio. Ta kontakt for påmelding!

Avmelding

Avmelding er kun gyldig ved kontakt med kontoret via mail eller telefon (ikke via pedagoger eller andre ansatte).

Påmelding er bindende.