Moderne dans

Moderne dans er et samlebegrep på alle samtidsdanser. Dansestilen er ofte veldig individuell fra pedagog til pedagog og innholdet i klassen varierer derfor noe fra sted til sted.

Generelle trekk

– Tyngde. Det som først og fremst skiller moderne dans fra klassisk ballett er tyngdekraften. I moderne bruker vi tyngdekraften ned i gulvet, mens i klassisk ballett streber man mot å oppheve tyngdekraften. En ballettdanser kan se tilsynelatende helt uanstrengt ut og flyte eller sveve over gulvet, mens en moderne danser arbeider med tyngden og har beina godt plantet ned i gulvet.

– Flyt. Moderne dans har ofte mer flyt enn de andre dansestilene. Ideen om den frie flyten i dansen kom som en kontrast til posisjonene i klassisk ballett. I moderne dans er bevegelsene mellom posisjonene like viktig eller viktigere enn selve det stiliserte bildet av bevegelsen.

– Bruken av hele torsoen og kurvene i ryggen

– Dynamikk. Generelt er moderne veldig dynamisk. Dynamikk i dans har sammenheng mellom bevegelsen og kraften man tilfører bevegelsen. Dynamikken endres utifra hvor mye kraft og tid du bruker på en bevegelse – som igjen skaper ulike bevegelseskvaliteter, som for eksempel mykt eller hardt, seigt eller brått, tung eller lett.

Mye av teknikken i moderne dans er basert på teknikken i klassisk ballett. Men i kontrast til den klassiske ballettens bruk av rette linjer, diagonaler, firkanter og trekanter, tar danserne i bruk alle mulige bevegelser og retningene i rommet blir endret. Pusten blir i tillegg frigjort og slipper til – den blir lagt til grunn for bevegelsene.

Den største kontrasten fra klassisk ballett er at vi ikke fører bevegelsen. I moderne klasser snakker vi gjerne om at bevegelsene i armene begynner i ryggen og går utover, eller vi snakker om motkraft. Motkraft/opposisjon er sentralt i den moderne dansen. Det handler om å arbeide med vektløshet kontra tyngdekraft – det å være lett i en del av kroppen og tung i en annen. For eksempel hvis man sender energien eller tyngden ned i gulvet eller ned i ryggen, så blir armene flygende lett og glir opp nærmest av seg selv

Moderne klasse

I en moderneklasse begynner man ofte med øvelser nede på gulvet, såkalt gulvarbeid. Første del av klassen er konsentrert om torsoen (mage, rygg og bryst) og om sentrering av kroppen. Denne delen går ut på å varme opp ryggmuskulaturen ved kurve kroppen på ulike måter, gjerne sammen med bøyning av knærne (plié). Torsoen er mye i bruk i moderne dans, og det er viktig å varme opp muskulaturen og ryggsøylen slik at den blir jevnt mobil og sterk slik at vi ikke skader oss og overbelaster visse ryggvirvler for mye.

I tillegg arbeider vi samtidig med å finne senter, det vil si å sentrere kroppen slik at skjellett og muskler blir balansert oppå hverandre. Senteret gjør oss stabile og gjør at vi har kontroll med kroppen under dansingen (knærne over føttene og tærne, hoftene over knærne, skuldrene over hoftene osv). Senteret skaper også bedre flyt i bevegelsene, slik at energien blir frigjort og ikke møter hindringer på veien.

Videre i klassen arbeider vi med føttene. Her gjør vi akkurat de samme øvelsene som i klassisk ballett hvor vi strekker på føttene (tendú, jeté osv), og dette kombineres med bruk av torsoen og etter hvert krevende koordinasjonsøvelser. Vi fokuserer på flyten i bevegelsene.

I siste del av klassen arbeider vi mer med retninger i rommet. Her kommer også hoppene inn sammen med de store sprangene over gulvet.

Kursnivåene

Vi tilbyr kurs i moderne dans fra alderen 12 år og oppover, fra nybegynnernivå øvet (nivå 3).