Barnedans

Barnedans er en blanding av lek, kreativ utfoldelse og klassisk ballett. Kurset er beregnet for de minste barna mellom 4 og 6 år. I klassen fokuserer vi på barnas utvikling av kroppskontroll, musikalsk forståelse og ikke minst danseglede, men det aller viktigste er mestringsfølelsen – at barna føler at de mestrer. Noen av øvelsene vi gjør er de samme som i klassisk ballett slik at de får en liten innføring i balletteknikken.

Musikken som blir brukt i timene varierer mellom kjente barnesanger og klassisk musikk. 

Vi gjør oppmerksom på at foreldre eller foresatte må overvinne nysgjerrigheten og vente i venterommet mens kurset holder på, dette for at barnet lettere skal kunne fokusere på dansingen. Det er derfor en fordel å snakke med barnet om dette før første dansetime.

Vi ber om at man ikke stiller til barneklasser uten å ha vært i kontakt med oss på forhånd. Dette fordi kursene ofte er fulle, og det blir fort en trasig opplevelse for barnet å måtte gå hjem igjen uten å ha fått vært med!

Kursnivåene

Barnedanskursene er delt opp i to aldersgrupper – et for de mellom 4 og 5 år og et for 5 til 6 år. Eleven må være fylt 4 år for å begynne på kurset barnedans 4-5 år, og likeledes må eleven være fylt 5 år for å melde seg på kurset barnedans 5-6 år.

Bekledning

Det er fin om barna kan komme i drakt og longs, gjerne med en liten genser. Da barna vokser fort i denne alderen er det ikke nødvendig med dyre antrekk fra spesialbutikker! Vi anbefaler hvite drakter og sko, når det er mulig. Da kan utstyret lettere brukes på våre forestillinger!