Hip hop

Hip hop er en urban dansestil som stadig er i utvikling. I hip hop-klassene får man kunnskap om både old school-stilen og new school stilen.


Old school stilen oppstod på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet. Denne stilen blir i dag ofte betegnet som hype. Dansen har høyt tempo og det kreves masse energi. Kjente steg som krisskross, roger rabbit og running man er typiske for denne stilen. Musikken man danser til er old school-hip hop fra 1980 og 1990-tallet, også kalt New Jack Swing.


New school stilen er dagens kommersielle hip hop-dans. Det er ofte en miks av alle de ulike urbane dansestilene. Dagens pop/R&B-musikkvideoer har ofte mye new school-dans i seg. Musikken i dansetimene varierer mellom hip hop, R&B og pop.


Kursnivåene

Vi tilbyr kurs i hip hop for de som er 10 år og oppover, fra nybegynnernivå til de som har danset en stund (nivå 1-2).