Klassisk ballett

Klassisk ballett er basen for all dans. Ballett er en logisk, metodisk og nøyaktig trening som skaper et grunnlag som også er anvendelig innenfor andre dansestiler, og mye av  grunnprinsippene i klassisk ballett gjelder også for andre dansestiler som for eksempel jazzdans og moderne dans.

Det overordnede målet som er felles for all undervisning i klassisk ballett er å utvikle en danser som kan bevege seg så naturlig og tilsynelatende så uanstrengt som mulig gjennom den klassiske ballettens klart definerte bevegelsesbaner, posisjoner og sprang. Og det skal kunne skje innenfor et bredt spekter av bevegelseskvaliteter – fra rolige og sarte bevegelser til kraftfulle og spenstige bevegelser.

Det primære utbyttet av ballettrening er en opparbeidet bevissthet om og kontroll med sin egen kropp i bevegelse, og øvelsene bygger opp en god holdning og plassering  av kroppen.

Ballettklassen

Den typiske ballettklassen består av arbeid med øvelser i en relativt fastsatt rekkefølge, og klassen har en progresjon som gir gradvis oppvarming og klargjør kroppen for de videre øvelsene. Musikken som blir brukt i ballettundervisningen er klassisk musikk.

Timen starter med ulike oppvarmingsøvelser med støtte fra stangen ved veggen, kalt barren. Øvelsene ved barren har blant annet den funksjonen at de skal peke mot øvelser og trinn vi skal gjøre senere i klassen, uten støtte fra barren.

Generelt sett arbeider man de første årene mer med generell styrking av kroppen og grunnleggende og forberedende ferdigheter, men likevel gjelder hovedtrekkene i klassen
for alle ballettklasser uansett nivå. Det som varierer, kan være antall øvelser av hver type, lengden på øvelsene, øvelsens kompleksitet (mønster og innhold), tempo, teknisk vanskelighetsgrad og belastning.

Eksempler på ballettøvelser

– Oppvarming hvor vi bøyer og strekker knærne (plié)
– Strekker på føttene og tærne (for eksempel tendú og jeté)
– Større utslag i beina som for eksempel benspark (grand battement)
– Armføring (port de bras)
– Piruetter og ulike snurrer/turns
– Ulike hopp, sprang og splitthopp (for eksempel pas de chat og grand jeté)


Under de ulike ballettøvelsene fokuserer vi og arbeider vi med:


– Grunnposisjonene for føtter og armer
– Innarbeidelse av ballettvokabularet
– Danseteknikk
– Danseglede
– Styrke og stabilitet/balanse
– Fleksibilitet/bevegelighet
– God kroppsholdning
– Bevegelsesbaner og trinnelementer
– Koordinasjon
– Presentasjon av bevegelsene
– Danserisk uttrykk og grasiøsitet
– Utvikling av ulike bevegelseskvaliteter relatert til musikken

“Turn out” eller utovervridning i ben og føtter er grunnleggende for den klassiske balletteknikkens estetikk og er noe vi jobber med hele tiden mens vi danser ballett. Ved å vri beina utover fra hofteleddet får man blant annet mye større mulighet for å gjøre store utslag med beina både fremover, til siden og bakover, enn hvis man hadde arbeidet i en parallel benstilling. Det ideelle er en 180 graders turn out, det vil si at hver fot, uansett ballettposisjon, har en utovervridning på 90 grader. Dette er målet man jobber mot, men de færreste kan gjøre dette fra starten av. De fleste har en mindre vinkel på ballettposisjonene.

Tåspiss

Etter hvert som eleven har gått noen semestre og bygget opp styrke i føtter, ankler og leggmuskulatur kan pedagogen i noen tilfeller la elevene få prøve seg på tåspiss hvis pedagogen føler elevene er klare for det. Det å danse på tåspiss er stor stas for elevene men er veldig krevende, derfor begynner man gjerne ikke med tåspiss før nivå 2 eller 3. Vi anbefaler ikke å starte med tåspiss på egenhånd hjemme!


Kursnivåene

Vi tilbyr kurs i klassisk ballett fra alderen 6 år og oppover, fra nybegynnernivå til de med lang erfaring innen klassisk ballett (nivå 3).

Ballettklassene for alderen 6-8 og 7-9 år

Her vil barna bli kjent med bevegelseskvalitetene og grunnprinsippene til klassisk ballett. Øvelsene har en leken og variert oppbygning, og elevene får utviklet kroppskontroll, samarbeidsevne, musikalsk forståelse og et danserisk uttrykk.

Klassisk ballett for 8-12 og 9-14 år

Disse klassene er en overgang mellom barnas lekne innføring til klassisk ballett og tradisjonell ballettundervisning. Elevene vil jobbe med ballettens grunnprinsipper, utvikle god holdning og kroppsbeherskelse, og fokusere på musikalsk forståelse og danserisk uttrykk. Dansegleden er selvfølgelig minst like viktig!

Ballett for ungdom/voksne

I nybegynnerklassene for ungdom og voksne gis det en innføring i grunnteknikken til den klassiske balletten. Ellers er det både i nybegynnerklassene og i de øvrige ballettklassene for ungdom/voksne fokus på teknikk, plassering, styrke, presentasjon og danselede.