Kursinfo

Generelt om kursinndelingen

De fleste kurs er delt inn etter både alder og nivå. Aldersinndelingen er for å gi alle elevene våre best mulig undervisning ut fra hvor de er i sin utvikling. Vi ber om at aldersgrensene blir respektert, dette i hovedsak for barna si del. Aldersinndelingen gir pedagogen mulighet til å skreddersy undervisningen etter barnas behov.

Nivåene hos oss går fra nybegynner opp til nivå 3. Det er som hovedregel satt at man må delta på minimum 2 semester på et kurs for nybegynnere før man kan avansere til nivå 1. Vi anbefaler også sterkt at jo eldre eleven blir og jo høyere nivå man deltar på – jo lengre tid brukes på hvert trinn.


Kursvarighet

Våre kurs går over 15 ganger.

Oversikt over fridagene

Step In Dansestudio følger skoleruten. Det vil si at vi ikke har undervisning i høstferien,  vinterferien og påskeferien og under andre helligdager som 17. mai. Vi holder åpent på skolens planleggingsdager. Hvert semester legges det ut semesteroversikt her på nettsiden, under “Nyheter”. 

Dans for alle

Hvis du er nysgjerrig på kursene våre og gjerne ikke har danset noe særlig fra før, så er det bare til å ta kontakt med oss på våre telefontider.


Bytting av kurs

Ønsker du å bytte kurs etter semesterstart er det mulig. Da må du fylle ut en lapp om bytting hos pedagogen i dansetimen.

Avmelding

Avmelding skjer ved å ta kontakt med kontoret via mail eller telefon.
INGEN AVMELDINGER ER GYLDIGE UTEN Å HA KONTAKTET KONTORET!
Ønsker man å melde seg av et kurs, belastes det med et gebyr, avhengig av hvor langt ut i semesteret kurset er før avmelding (Se under linken Priser).

Betaling

Betaling av kursavgiften skjer via ppåmelding på nettsiden, eller ved faktura tilsendt på e-post. Man betaler for ett semester om gangen.

Rabatt

Elever som deltar på flere kurs, eller familiemedlemmmer som også danser hos oss, får rabatt. Se mer under “Priser.”
Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post, se Kontakt oss.

Ellers ønsker vi alle elever velkommen til oss ved Step In Dansestudio og gleder oss til å danse sammen med dere!