Semesteroversikt Vår 2018

ALLE KURS STARTER I UKE 5!

MANDAGSKURS:

Fri 26.februar – Vinterferie

Fri 26.mars – Påske

Fri 2.april – Påske

Fri 21.mai – Pinse

Siste kursgang 4.juni

TIRSDAGSKURS:

Fri 27.februar – Vinterferie

Fri 27.mars – Påske

Fri 1.mai

Siste gang 29.mai

ONSDAGSKURS:

Fri 28.februar – Vinterferie

Fri 28.mars – Påske

Siste gang 23.mai

TORSDAGSKURS:

Fri 1.mars – Vinterferie

Fri 29.mars – Påske

Fri 10.mai – Kristi Himmelfartsdag

Fri 17.mai

Siste gang 7.juni

FREDAGSKURS:

Fri 2.mars – Vinterferie

Fri 30.mars – Påske

Fri 11.mai

Fri 18.mai

Siste gang 8.juni

LØRDAGSKURS:

Fri 3.mars – Vinterferie

Fri 24.mars– Påske

Fri 31.mars – Påske

Fri 12.mai

Fri 19.mai

Siste gang 16.juni