Pedagog

pedagog

Gisela

Gisela har jobbet ved Step In siden 2015, og underviser i Stepp.

Gisela begynte med steppdans som ungdom i Tyskland, og hun  har vært innom  det meste innen scenisk dans. Hun har danset stepp hos oss ved Step In i over 10 år.

Hun har deltatt på flere internasjonale steppdansfestivaler og henter ellers mye inspirasjon via internettbasert steppdans-undervisning fra USA.

Hun er også aktiv amatør-musiker i ensembler, der hun utforsker det rytmiske i musikken for å bli en enda bedre steppdanser. 

Gisela jobber også som veterinær. 

 

"Gisela har stort engasjement for Steppdans og underviser med masse musikalitet"