Påmelding vår 2019

 

Telefontider i påmeldingsperioden er:

uke 2: Mandag kl. 12-18
           Onsdag kl. 18-21
           Fredag  kl. 12-18

uke 3: Mandag kl. 12-18
           Onsdag kl. 18-21
            Fredag kl. 12-18

uke 4: Mandag kl. 14-18
           Onsdag kl. 18-21
            Fredag kl. 14-18

Alle våre kurs starter i uke 5.