Elevstipend våren 2023.

Vi fikk masse søknader på elevstipendet for våren 2023 og valgte derfor ut 2 stipendmottakere denne runden.

Vi oppfordrer alle til å søke igjen neste semester!

Stipendmottakere våren 2023 er Edel Hartveit Grinde og Håp Lofnes.

Gratulerer!